Imaco.cz | Plnicí stroje

česky anglicky rusky německy arabsky


Úvod


Dovolte, abychom Vám představili firmu IMACO Group, tradičního výrobce plnicích linek, strojů a technologií. Rychlý rozvoj firmy je postaven především na vlastní konstrukční skupině zkušených odborníků a vysoce kvalifikovaném dílenském personálu.

Sortiment firmy IMACO zahrnuje plnicí stroje, uzavírací automaty, etiketovací systémy, stroje pro plnění a zavírání tub a kompletní plnicí a balicí linky. Stroje a systémy vyráběné firmou IMACO jsou vhodné pro použití především v potravinářském, kosmetickém, chemickém a farmaceutickém průmyslu a jsou určeny pro menší a střední produkci.

Výrobní program firmy Imaco zahrnuje též speciální stroje určené do prostředí s nebezpečím výbuchu (SNV), stroje pro plnění agresivních látek (kyselin, zásad a detergentů) a monobloky určené k zařazení do čistých provozů, splňující normy GMP.

Kvalitativní stránka strojů je dána především použitím velmi dobrých materiálů, kvalitních pneumatických komponent a špičkové elektroniky v kombinaci s využitém moderních poznatků v oboru. Stroje jsou koncipovány tak, aby umožňovaly rychlou přestavitelnost za použití velmi malého množství výměnných dílů, což umožňuje dosahovat příznivé cenové hladiny i při zpracování širokého sortimentu výrobků.

K dispozici jsou Vám naši obchodní manažeři, připravení zodpovědět jakékoli Vaše dotazy, a ve spolupráci s konstrukčním oddělením navrhnout optimální řešení.

Servisní středisko firmy je připraveno okamžitě reagovat na požadavky zákazníků a je stále plně zásobeno náhradními díly.Obchodní zastoupení a kanceláře firmy disponují vlastními sklady náhradních dílů a vyškoleným servisním personálem, což zvyšuje operativnost a rychlost servisního zákroku.

Věříme, že pokud se na nás obrátíte, budete spokojeni nejen s našimi stroji, ale i s rychlostí a kvalitou služeb, které k prodeji strojů neodmyslitelně patří.

Další informace

Aktuality

IMACO Prezentace

Nový katalog IMACO 2017

Nový stroj na etiketování tub

Nový zavírací stroj Hermes 1M

Nový tubovací stroj Sigma K

Nový stroj Geus pro plnění a zavírání kartuší

Plnicí a zavírací linka

Nový plnicí stroj Polaris 12P s dvojitým dopravníkem určen pro plnění až 12-ti lahví v jednom okamžiku.

PLNĚNÍ VAZELÍNY Spectrum 2 GP- váhový plnící monoblok

Interpack 2017

RosUpack 2017

Interpack 2014